Error showing flash-object.
NL |  FR |  DE |  EN

Lezingenreeks Kunst en Erfgoed in de Kijker (KEIK)

Het Stadsmus werkt met verschillende experten en kenners samen om zijn collectie en het Hasseltse erfgoed systematisch te onderzoeken. Geïnteresseerden kunnen om de twee maanden kennismaken met de resultaten van zo’n onderzoek.

        11 februari: het tegelpaneel van Blankenberge, door Charlot De Bisschop
        8 april: zilversmid François Morren, de 'meester met de drie sterren', door Jonas Slegers
        10 juni: het nieuwe blazoen van de Roode Roos, door Michel Ilsen
        9 september: de opgravingen aan het nieuwe stadhuis, door Wouter Yperman
        11 november: Iconografie van het Heilig Sacrament van Mirakel, door Marleen Martens


Ontdek hier de publicaties van de reeks.

KEIK: Het nieuwe blazoen van De Roode Roos - Een kunstwerk als uithangbord (Michel Ilsen)

De leden van rederijkerskamer De Roode Roos zijn, zoals vele Hasselaren, volop bezig met de voorbereiding van hun aandeel in de Virga Jessefeesten. Op maandag 7 augustus maken ze met hun  stadsreus Don Christoph, alias de Langeman, de traditionele rondgang door de stad om toe te zien op de uitdeling van de erwtensoep door de broederschap van O.L.V. Virga Jesse. Al meer dan 300 jaar openen twee dragers met het blazoen de optocht, om aan de toeschouwers met allerlei symbolen duidelijk te maken dat de groep die volgt de rederijkers van De Roode Roos zijn.

Na de vorige rondgang in 2010 besloten de rederijkers om hun kostbare blazoen uit 1700 (zie foto) voortaan veilig in Het Stadsmus te laten en een nieuw blazoen te laten maken. Hasselaar  Audi Pauwels creëerde een eigentijds  ontwerp, geïnspireerd op de lange geschiedenis van De Roode Roos. Voor de uitvoering van het houten draagschild is een beroep gedaan op beeldensnijder  Patrick Damiaens uit Maaseik, een kunstenaar die tot de wereldtop behoort in zijn vak. Op dit ogenblik legt hij bvb. de laatste hand aan de restauratie van panelen bij het graf van Napoleon III in het Engelse Farnborough.

Voor Audi Pauwels en voor Patrick Damiaens was deze opdracht een nieuwe ervaring. Het merkwaardige resultaat gaat in “wereldpremière” op zaterdag 10 juni om 15 uur in Het Stadsmus. Tijdens een voordracht in de reeks Kunst en Erfgoed in de Kijker  stelt Michel Ilsen het nieuwe blazoen voor en vertelt het hele verhaal achter het  kunstwerk, dat gemaakt is om de Langeman de volgende eeuwen te begeleiden.

Zaterdag 10 juni om 15 uur
Toegang gratis