Error showing flash-object.
  • THUIS
  •  » IN DE KIJKER
NL |  FR |  DE |  EN

Het Stadsmus bewaart, onderzoekt en toont het Hasseltse erfgoed.

We lichten er graag enkele projecten uit:

jongeren smartphone

Klein Onderhoud op woensdag 6 december 2017

Thema: Kansen van het internet voor erfgoedwerking

Programma

  • “Sociale media en erfgoed: vloek of zegen?” door Hans Put, zelfstandig reporter, fotograaf en tv-maker
  • “De digitale omwenteling. Handige online-instrumenten voor erfgoedverenigingen” door Rob Bartholomees, Heemkunde Vlaanderen
  • brainstorm in groepjes

Bekijk hier de presentaties.

Het Stadsmus bundelt de krachten met Jenevermuseum en Modemuseum Hasselt: ‘Musea Hasselt’
 

Samen formuleerden ze een ambitieuze visie in een ‘museumbeleidplan’, met doelstellingen voor de periode 2019 – 2023. ‘Nog meer mensen verbinden met elkaar én met ons erfgoed: dat is het doel voor de volgende jaren’, zegt schepen van cultuur Karolien Mondelaers.
 
De Hasseltse musea staan bekend om hun gastvrijheid, de kwaliteit doorheen heel de werking en de interactie met het publiek zowel in de aanloop naar als tijdens expo’s. De komende jaren willen de musea één en ander nog beter op elkaar afstemmen: meer onderlinge samenwerking, een vernieuwde samenwerking met de vzw’s achter de musea en een gedragen toekomstvisie. 

Directeur van Het Stadsmus, Ann Delbeke: “Het Stadsmus mag dan het kleinere broertje van de drie zijn, het is vandaag de dag wel een uniek museum waar de sector in heel Europa met bewondering naar kijkt. De expertise willen we aanwenden om onze blik te verruimen. De komende jaren zullen we inzetten op het verhaal van Hasselt als provinciehoofdstad, in relatie dus tot de regio. Een nieuw collectieplan en een nieuwe permanente opstelling hangen daarmee samen, maar net zo goed een meer publiek toegankelijke tuin en een drukbezocht café.’

Burgemeester van Hasselt Nadja Vananroye: ‘De doelstellingen zullen niet allemaal meteen gerealiseerd kunnen worden, maar uit de plannen mag blijken dat Hasselt het heeft op vlak van toerisme en cultuur: ambitie. Want musea die bezoekers kunnen lokken, verbazen én liefst nog eens doen terugkomen hebben een impact op heel onze stad.’

Buurten met Erfgoed
Een traject rond lokaal erfgoed met de lagere scholen van Runkst en de Heilig-Hartwijk

Dit najaar verkennen de lagere scholen van Runkst en de Heilig-Hartwijk hun eigen wijk, samen met Het Stadsmus en de lokale erfgoedverenigingen. Want als kinderen exploreren en de eigen omgeving 'leren lezen', kunnen ze dat later ook in de grote wereld. 

De leerkrachten, de erfgoedverenigingen en Het Stadsmus brainstormen over de erfgoedelementen rond de school. Hoewel de eigen omgeving leerstof voor de tweede graad van het lager onderwijs is, gaan leerkrachten er niet mee aan de slag, omdat ze het erfgoed niet kennen en de handboeken niet aangepast zijn.

Het resultaat van het traject is een erfgoedproject, dat in het kader van Tournée Locale, bekend gemaakt zal worden. Maar er zijn ook resultaten op langere termijn. Scholen en erfgoedpartners leren elkaar kennen en kunnen in de toekomst samenwerken rond erfgoed in de wijk.

Het erfgoedproject van de scholen wordt kenbaar gemaakt in het kader van Tournée Locale, dat doorgaat in april 2018.