Het Stadsmus bewaart, onderzoekt en toont het Hasseltse erfgoed.

We lichten er graag één enkele projecten uit:

Buurten met Erfgoed
Een traject rond lokaal erfgoed met de lagere scholen van Runkst en de Heilig-Hartwijk

Dit najaar verkennen de lagere scholen van Runkst en de Heilig-Hartwijk hun eigen wijk, samen met Het Stadsmus en de lokale erfgoedverenigingen. Want als kinderen exploreren en de eigen omgeving 'leren lezen', kunnen ze dat later ook in de grote wereld. 

De leerkrachten, de erfgoedverenigingen en Het Stadsmus brainstormen over de erfgoedelementen rond de school. Hoewel de eigen omgeving leerstof voor de tweede graad van het lager onderwijs is, gaan leerkrachten er niet mee aan de slag, omdat ze het erfgoed niet kennen en de handboeken niet aangepast zijn.

Het resultaat van het traject is een erfgoedproject, dat in het kader van Tournée Locale, bekend gemaakt zal worden. Maar er zijn ook resultaten op langere termijn. Scholen en erfgoedpartners leren elkaar kennen en kunnen in de toekomst samenwerken rond erfgoed in de wijk.

Het erfgoedproject van de scholen wordt kenbaar gemaakt in het kader van Tournée Locale, dat doorgaat in april 2018.

Expo 'Virga Yes divers. Getuigen vertellen over Hasselt en de Virga Jessefeesten'

Het Stadsmus en de stedelijke dienst diversiteit gingen in gesprek met protestantse christenen, sikhs, hindoes en moslims. Hoe ervaren zij de Virga Jessefeesten? Herkennen ze ommegangen of andere tradities in hun eigen cultuur of levensbeschouwing? Een boeiende kijk- en luistertentoonstelling is het resultaat. 

Expo in samenwerking met de dienst Diversiteit & internationale solidariteit, vzw Orbit, het inter-levensbeschouwelijk netwerk en de integratieraad.
Wil jij ook getuigen over je ervaringen met de Virga Jessefeesten? Dat kan via dit online formulier.


Van 17 juni 2017 tot en met 7 januari 2018