De collectie van Het Stadsmus telt intussen duizenden stuks. Maar in Hasselt zit ook heel wat erfgoed in andere collecties.

We lichten voorwerpen, verhalen, tradities eruit en plaatsen ze in de kijker.

Vier keer per jaar laat Het Stadsmus bovendien een expert aan het woord over een collectiestuk of een opvallend stukje Hasselts erfgoed. Een overzicht van de geplande lezingen vind je hier. Bij elke lezing hoort ook een publicatie, die kan je hier bekijken.

Twee nieuwe burgemeesterbustes: Steve Stevaert en Herman Reynders

Zoals de traditie het al sinds 1905 wil, laat de Stad Hasselt van alle burgemeesters sinds de Belgische onafhankelijkheid in 1830, een buste maken en bewonderen in Het Stadsmus. ‘Sinds eind september 2017 vervolledigen Steve Stevaert (burgemeester van 1995 tot 2005) en Herman Reynders (dienstdoend burgemeester van 1998 tot 2005 en burgemeester van 2005 tot 2009) het rijtje in het museum. 

In 1905, 75 jaar na de Belgische onafhankelijkheid, werd aan de Hasseltse beeldhouwer Emile Cantillon (1859 -1917) gevraagd tien bustes te maken, van de burgemeesters vanaf 1830. Aanvankelijk waren de bustes bedoeld voor het stadhuis. Toen in 1909 het eerste stedelijke museum openging, bleef dat zo. Pas bij de opening van het Provinciaal Museum, werden de burgemeesters museumcollectie. Later kwam de provinciale collectie opnieuw naar de stad en sinds de opening van het Stedelijk Museum Stellingwerff- Waerdenhof in 1982 – dat is de voorganger van Het Stadsmus – staan de burgemeesters opgesteld in de spiegelzaal. 

Beeldhouder Gerard Moonen zorgde voor de opvolgers: Jozef Bollen, Paul Meyers en Louis Roppe. En nu dus ook van Steve Stevaert en Herman Reynders. ‘Ik werk meestal in brons, en dat heb ik hier ook gedaan. Ik heb bij het portretteren met een aantal zaken rekening gehouden, om de burgemeesters zo herkenbaar mogelijk te maken. Zo kreeg de buste van Steve Stevaert een rolkraagje en is het bovenste knoopje van Herman Reynders’ hemd niet dicht. Niemand zal moeite hebben de burgervaders te herkennen.’

Over de bustes van Emile Cantillon verscheen al een Kunst en Erfgoed in de Kijker (nr. 68, Jo Rombouts). Voor een volledige lijst van de publicaties uit de lezingenreeks, klik je hier

Foto's: Roland Hermans

 

 

 

Objecten expo 'Dokter Bamps verzamelt' online blijvend raadpleegbaar

Erfgoedplus en Het Stadsmus bundelden de objecten die op de expo 'Dokter Bamps verzamelt' getoond werden, in een online virtuele catalogus. Zo blijft de tijdelijke, herzamelde collectie voor iedereen zichtbaar en raadpleegbaar.

Meer informatie vind je op Erfgoedplus.